Curs in casa de marcat fiscala rybnik

Fiecare instalație trebuie să fie în siguranță și să protejeze împotriva șocurilor electrice. O astfel de protecție pentru un anumit scop este eficientă prin împământare, care rezultă din legătura dintre alte structuri metalice ale clădirii.

Când vorbim despre împământare, ne bazăm pe chestiunile din fața fiecărui fir care este făcut din ghid. Acest cablu combină mai întâi corpul electrificat cu solul. O astfel de conexiune în rezultat determină ca corpul electrificat să primească sau să transmită un grup de încărcări care sunt neutralizate. Punerea la pământ este dată doar din câteva părți. Părțile menționate mai sus includ, în primul rând, cablurile de sistem și de împământare, cablurile de conectare și clema de împământare a dispozitivelor de preluare, bara de împământare și firele de împământare.Menționând despre pământ se poate menționa momentul căilor lor. Mai întâi de toate, există pământ de protecție, care au unirea pieselor metalice care conduc aparatele electrice cu un electrod de împământare. Acest electrod pământ este în primul rând un mijloc de protecție împotriva șocurilor electrice. O altă metodă este legarea funcțională. Se numește atât teren de lucru. Prin specificarea acestora, se poate determina existența unei legături specifice unui circuit electric. Scopul principal al acestui fundament este, în primul rând, munca bună a dispozitivelor electrice, de asemenea, în condițiile deranjante și mai mult în cele simple. Acesta va cumpăra pentru protecția rețelelor de joasă tensiune. Această proprietate este făcută înainte de efectele transferării tensiunii mai mari asupra ei. Este întotdeauna efectuată pe șantierele de construcții și chiar toate dispozitivele electrice care sunt ușor integrate în rețeaua de distribuție sau de la acestea sunt alimentate de la un program cu o tensiune mai mare de 1 kV. Eu vorbesc despre alimentarea cu energie prin intermediul unui convertor sau a unui transformator.Următorul tip este protecția la împământare. Prima sa presupunere este, în primul rând, că persoana care transporta deversări atmosferice la sol.Ultimul tip este masă, numită auxiliar. De obicei este comandat consumat în proiecte de protecție împotriva incendiilor. Ele pot fi, de asemenea, luate în măsurarea și furnizarea de interese.