Ex definitia zonei 2

Directiva ATEX (Atmosphères Explosibles, cunoscutã și sub numele de Directiva 94/9 / CE, este un regulament al Uniunii Europene care definește cerințele esențiale ale produselor destinate administrãrii în atmosfere potențial explozive. Majoritatea mașinilor și echipamentelor utilizate în minele de cãrbune sunt expuse riscului de explozie a prafului de metan și a cãrbunelui, iar directiva ATEX se aplicã echipamentelor și metodelor de protecție destinate utilizãrii în zone expuse pericolului de explozie. Pânã de curând, reglementãrile de siguranțã din anumite țãri ale Uniunii Europene au fost împãrțite între ele, ceea ce a reprezentat un obstacol semnificativ în calea libertãții de schimb de mãrfuri între țãrile membre.De la început, a fost creatã directiva ATEX unificatoare, care a unificat reglementãrile existente și a facilitat în mod semnificativ circulația materialelor în Uniunea Europeanã. În punerea în aplicare a dispozițiilor articolului 100a din Tratatul de la Roma, cel mai important aspect al directivei ATEX este garantarea liberei circulații a mãrfurilor care sã garanteze un grad ridicat de protecție împotriva exploziilor. În ceea ce privește dispozitivele de date pentru a lucra în zone amenințate de explozie, Parlamentul European și Uniunea Europeanã Deschisã au emis, la 23 martie 1994, Directiva ATEX 94/9 / CE, care a fost acordatã la 1 iulie 2003. În plus, la data de 16 decembrie 1999 a fost adoptatã Directiva 1999/92 / CE ATEX137 (cunoscutã și sub numele de utilizatori ATEX, care modificã cerințele minime de siguranțã ale cãrții în locuri în care existã riscul unei atmosfere explozive. Directiva ATEX 94/9 / CE a început sã funcționeze pânã la 1 iulie 2003 și a înlocuit directivele anterioare 76/117 / CEE și 79/196 / CEE.

Marcajul CE (fr Conformité Européennenumãrul de identificare al organismului de certificareSimbolul de execuțiegrup de exploziicategorie de dispozitivetipul de protecție împotriva exploziilorexplozivclasã de temperaturã

Vã recomandãm formarea Atex