Leasing si casa de marcat

Fiecare antreprenor care este un registru de numerar în compania noastrã se confruntã în fiecare zi cu probleme îndepãrtate pe care aceste dispozitive le pot genera. La fel ca toate echipamentele electronice, casele de marcat nu sunt independente de decizii și uneori pot strica. Nu toți proprietarii afacerilor știu cã, în orice moment în care registrul urmeazã sã fie fãcut cu ajutorul unei case de marcat, ar trebui sã conținã un alt dispozitiv - doar pentru eșecul acestui important.

Lipsa unei case de marcat în timp ce vând produsele sau ajutorul poate duce la impunerea de penalitãți de cãtre biroul fiscal, deoarece va împiedica înregistrarea vânzãrilor în timpul defectãrii dispozitivului principal. Documentele stocate împreunã cu casa de marcat ar trebui sã includã o broșurã de service pentru case de marcat. Lista include nu numai reparațiile dispozitivului, ci și sfaturile privind taxarea casei de bani sau schimbul de memorie. În serviciul de artã, trebuie sã fie introdus și un numãr unic, care a fost repartizat la casa de bani de cãtre biroul fiscal, numele întreprinderii și adresa sediului unde se utilizeazã numerarul. Toate aceste cunoștințe sunt necesare în cazul inspecțiilor biroului fiscal. Orice știre din conștientizarea fondului, inclusiv repararea acestuia, aparține activitãților unui serviciu specializat, pe care fiecare antreprenor care utilizeazã casele de marcat ar trebui sã constituie un contract semnat. Ce este departe - vã rugãm sã informați biroul fiscal despre toate schimbãrile în serviciul casierului. Vânzãrile la casele de marcat fiscale ar trebui sã se transforme într-o cale continuã, prin urmare, în succesul de a umple memoria casei de marcat, trebuie sã vã schimbați pãrerea despre cea proaspãtã, în timp ce trebuie sã citiți memoria. Este posibil sã existe citirea memoriei casei de casã - precum și repararea ei, efectuatã numai de o entitate autorizatã. În plus, aceastã activitate trebuie sã fie finalizatã în prezența unui angajat al Biroului fiscal. Din citirea casei de marcat fiscale, se întocmește un protocol corespunzãtor, un exemplar din care se depune la oficiul fiscal și altul la antreprenor. Ea cere ca acest protocol sã fie stocat în conformitate cu noile documente legate de casa de marcat - defectul sãu poate acționa prin impunerea unei sancțiuni de cãtre birou.